Teamwork

Ontwikkeling en groei

Wij mensen hebben ontwikkeling en groei nodig, is een levensbehoefte, en zijn altijd in verandering. We zijn gemaakt om ons te ontwikkelen, een bijdrage te leveren (grote en kleine bijdragen). Dit geeft ons een zinvol gevoel over onszelf en ons leven. En ook al willen we graag (met ons hoofd) dat alles even blijft zoals het is, we veranderen. Ons lijf verandert en ons gedachtegoed (wat we van onszelf en onze omgeving vinden) wil ook veranderen, ook als we dit bewust tegen willen houden.

Als ontwikkelen en groei stagneert, dan merken we dit aan van alles, ook als we hier niet naar luisteren. Ik hoor mensen die ik begeleid vaak zeggen dat ze al langere tijd een verlangen tot veranderen (ontwikkelen) voelde en dit negeerden. Het kwam niet uit, andere zaken (gezin, drukke baan) eerst. Maar… we ontkomen er niet aan. Ook al is het spannend, is het niet vanuit verlangen dat we weer gaan leren en ontwikkelen, ontstaat er noodzaak (als we te lang wachten). Onvrede, ziekte, irritatie, concentratieverlies, somberte, herhalend gedrag, afleiding, burn-out. Met gevolg: uitval op werk.

Ook jouw bedrijf, jouw organisatie heeft ont-wikkeling, verandering en groei nodig om een vruchtbaar bedrijf te zijn. Anthony Robbins zegt heel stellig: een bedrijf dat niet groeit, daar kun je de deuren van sluiten.

Van kinderen, dieren en planten vinden we dit proces zo logisch. Met een kind dat niet groeit, gaan we naar de dokter. Als een kind dat leert lezen niet meer vooruitgaat dan spreken we over stilstand, zelfs achteruitgang. Een plant die we geen water geven, houdt het misschien een tijdje vol, verkleurt, hangt slap en gaat dood. Wat we echter aandacht geven… dat groeit!

Wat is groei voor jouw bedrijf?

Soms zit groei in meer diensten, producten, klanten, auto’s, personeel. Maar groei is meer dan dat. Groei is ook persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers, van hen die het bedrijf maken. Groei is weten welke bijdrage het bedrijf en de medewerkers willen hebben aan de maatschappij, het bedrijf. Groei is nieuwe doelen stellen als andere doelen zijn behaald, of om bijstelling vragen. Samen weten wat ieder belangrijk vindt, op basis van welke onbewuste processen beslissingen worden genomen. Ieders plek in de organisatie kennen, niet alleen op papier, vooral in contact met elkaar. Wat hebben de medewerkers nodig om met energie te kunnen werken, welke vaardigheden hebben zij nog meer die ze nu niet inzetten, wat hebben zij aan persoonlijke ontwikkeling nodig om hun bijdrage te kunnen leveren?

In gesprek –  in ontwikkeling

Het is prachtig om te zien wat er binnen bedrijven gebeurt als er gemeenschappelijk geleerd wordt over communicatie, wat ons mensen gelijk maakt, en juist zo verschillend. Om van elkaars verschillen gebruik te kunnen maken, om te stoppen met invullen wat de ander bedoelt en nodig heeft en te leren en ervaren wat er gebeurt als er weer vragen worden gesteld, betrokkenheid mogelijk is. Als visie weer gedeeld wordt, besproken wordt: wat betekent deze visie voor jou in jouw werk. Als er ruimte is om te weten van elkaar waarover overeenstemming is en waarover niet. Welke verandering is er nodig om te ontwikkelen, te groeien. En… als er al besloten is voor verandering, wat hebben de medewerkers nodig om mee te bewegen in deze verandering?

Intensieve training of kan het anders

Het kan allebei, maar ik ben wel voor eenvoud. In contact met elkaar is er heel veel mogelijk. Dus laten we daar mee beginnen. Samen leren over communicatie, ontdekken wat het oplevert naar elkaar te luisteren en elkaar te vertellen wat belangrijk voor je is, wat voor jou ‘samenwerken’ betekent, of wat voor jou ‘leiding-geven’ betekent. Ontdekken wat jou persoonlijk aanstuurt in samenwerking, jouw rol in een project, wat maakt dat je je mening inhoudt. Over jezelf leren in contact met de ander, met die ander! Leren en ervaren over verantwoordelijkheid, tot waar ieders verantwoordelijkheid reikt, en wat maakt nou dat medewerkers zich misschien te verantwoordelijk voelen, of zich hier juist in inhouden. Hoe kun je hen dan betrekken. Gewoon beginnen bij het begin zeg maar… weer communiceren, contact maken.

Inspiratie

Voor ons mensen is plek binnen een groep hebben belangrijk. Dit is een heel oud overlevingsmechanisme. De groep is sterker, heeft meer overlevingskans dan wanneer je alleen bent.. Binnen die groep laten zien wie wij zijn, onze bijdragen leveren door gebruik te maken van ons talent in minstens zo belangrijk.

Als we verstrikt zijn geraakt in de groep, ons aanpassen aan ‘hoe het in deze groep hoort’, is het heel fijn weer eens geïnspireerd te worden in wie we eigenlijk zijn, willen zijn, en wat we willen bijdragen en neerzetten. Inspiratie maakt dat we de dingen die we al tijden op een bepaalde manier doen, anders kunnen gaan doen. Dat we weer weten waarom. En dat geeft energie.

Veranderen

Ben je met je team toe aan een nieuwe blik op samenwerken, doelen halen, communicatie. Is het tijd voor vernieuwing en verandering? Procesverandering, structuurverandering, over een andere boeg… dit doe je met elkaar. Naast uitgeschreven plannen op papier, een helder doel vanuit de top van de organisatie, zijn de mensen nodig om in de verandering mee te gaan. Ook als ze het niet eens zijn met de verandering, weerstand uiten. Juist dan… wat heeft jouw organisatie, wat hebben de medewerkers nodig om te veranderen, te groeien en (te blijven) bloeien?

Teamwork en individuele coaching – mogelijkheden

Team

In samenspraak met jouw organisatie maak ik een mooi programma voor jouw team, aangesloten op wat jouw team, organisatie nodig heeft om te veranderen, te ontwikkelen. Dat kan een workshop worden van een dagdeel, of je wil meer tijd en aandacht besteden aan jouw team en maken we een meerdaagsprogramma, al naar gelang de mogelijkheden binnen de organisatie en het doel dat je voor dit team voor ogen hebt.

Meerdere trainers

De samenstelling van het programma en uitvoering kan ook in samenwerking met andere (zelfstandig) NLP-trainers. Trainers die ik goed ken, en veel mee samenwerk.

Coaching

Coaching is ook een optie. Persoonlijke coaching. Of het coachen van kleinere teams. Betrokkenheid onderhouden, onderzoeken wat maakt dat er bijvoorbeeld uitval is, weerstand. Samen met de medewerker ontdekken welke persoonlijke doelen er zijn, een waarden onderzoek, motivatie, wat heeft de medewerker nodig om gezond te werken. Aandacht. Wat geef je nu aandacht en wat zou je aandacht willen geven? Wat je aandacht geeft…
Persoonlijke coaching versterkt het groepsproces enorm. Persoonlijke coaching kunnen het groepsproces enorm versterken.

Contact

Wil je over al het bovenstaande met mij van gedachten wisselen? Wil je dat ik binnen jouw organisaties bijeenkomsten leidt die veranderen en verandering ondersteunen? Ik kom graag koffie bij je drinken om jouw vraag te horen.

Heleen Langeveld Coach&Trainer

06-50620515

Heleen@deel-je-tijd.org